CHRISTIAN OKTAVIUS - AMIN TOTO HARYONO
# TOURNAMENT FOR AGAINST
1 WYSC Bonanza Lampung 2 475 378
2 WYSC Bonanza Lampung 2 581 352
3 The 28th Playmate 517 317
4 The 28th Playmate 401 324
POINTS AFTER 4 GAMES 4 0
AVERAGES 493.5 342.75